C ACTIU

Web | Logo


2015

El concepte de C-Actiu és una idea i una manera de ser que engloba diferents pràctiques i mètodes d’entrenament i n’extreu els aspectes més funcionals d’acord amb les necessitats del cos humà per així poder treballar en una perfecta sinergia.

Related Projects